werkwijze

Werkwijze

Motorische problemen worden vaak geconstateerd door het consultatiebureau, door school of door ouders zelf. Als een kind bij ons wordt aangemeld, wordt er altijd eerst een anamnese afgenomen bij ouders en mogelijk ook bij het kind zelf.

Daarna volgt een uitgebreid motorisch onderzoek, afhankelijk van de hulpvraag. Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt, wat wordt besproken met ouders. Er wordt een behandeldoel en behandelplan opgesteld en aan de hand hiervan zal tijdens de therapie worden gewerkt. Hierna wordt de therapie gestart en gaat de therapeut samen met het kind aan de slag. Spelenderwijs worden motorische vaardigheden aangeleerd en eigen gemaakt. Plezier van het kind staat hierbij op de eerste plaats!

Onderzoek

Na aanmelding wordt een motorisch onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind, met als achtergrond de voorgeschiedenis en de hulpvraag. De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn het evenwicht, de grof motorische vaardigheden, de fijn motorische vaardigheden, de ooghand coƶrdinatie, het schrijven, de ruimtelijke oriƫntatie, de houding en eventueel sensorische integratieproblemen.

Tijdens dit onderzoek wordt een eerste indruk verkregen van het gedrag van het kind. Factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst worden geobserveerd. Van belang is ook de leerstrategie van het kind. Op deze manier kunnen we beoordelen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen. De resultaten, behandeldoelen en behandelplan worden weergegeven in een verslag. Dit verslag zal worden besproken met de ouders/verzorgers.

Behandeling

Het individuele behandelplan wordt zodanig aangeboden, dat het kind plezier beleeft aan bewegen en zich vaardigheden spelenderwijs eigen maakt. Tijdens de behandeling worden zowel voorwaarden voor als vaardigheden binnen de motoriek aangepakt. Hierbij wordt de aanpak aangesloten op de belevingswereld en interesse van het kind.

Uiteraard wordt er tijdens de periode van behandelen afgestemd met ouders, verzorgers en leerkracht over de vorderingen van de behandeling en over eventuele begeleiding thuis of in de klas.

Geef een reactie